Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Bogumił Kaliściak BRAMY KALI
NIP: 5671311675, REGON: 130361728
ul. Wolności 24/27, 09-100 Płońsk
zwany dalej Administratorem.

Administrator zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zapewniamy zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzanych danych.

Z dokładnym zakresem, celem oraz szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych mogą się Państwo zapoznać w zaktualizowanej Polityce prywatności.

POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Strona internetowa www.bramykali.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

2.1. pliki niezbędne do przeglądania oferty oraz dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z Portalu;

2.2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji;

2.3. pliki statystyczne - umożliwiające Portalowi zebranie informacje na temat korzystania z jego zasobów;

2.4. pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego preferencji dotyczących wyglądu strony;

3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.bramykali.pl, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.bramykali.pl Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.bramykali.pl.

6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.bramykali.pl, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę z plików cookies w celach wyżej określonych.

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą Portal w jakikolwiek sposób obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.